Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursens syfte är att ge en introduktion till hur psykologisk kunskap tillämpas på arbete och organisationer. Kursen behandlar hur organisationsfaktorer (såsom struktur, kultur, klimat, ledarskap, teamarbete) samspelar med individen i relation till områden såsom rekrytering, prestationsbedömning, personal- och karriärutveckling, arbetsmotivation, arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsa.

Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (B), Metod I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykolog) bedöms som behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Salstentamen kan skrivas vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...