Psykologi GR (A), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syfte är att ge en introduktion till olika psykologiska perspektiv och forskningsmetoder inom de arbetspsykologiska områdena: arbetsmotivation, attityder till arbete, föränderliga arbetsförhållanden, välbefinnande i den psykosociala arbetsmiljön, hälsofrämjande arbetsmiljö och personliga hälsoresurser på arbetsplatsen.

Aktuell kurs (tillsammans med Psykologi GR (B), Metod I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi) bedöms av Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet som behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp.

Sammankomster

IIT-distanskursen har inga fysiska träffar. Salstentamen kan skrivas vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.