Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att du ska förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och nå insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Kursen består av fyra moment: Introduktion till psykologi, Personlighetspsykologi, Kognitions- och inlärningspsykologi samt Socialpsykologi. För den som önskar läsa vidare mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde ger aktuell kurs en bra teoretisk grund att stå.

Aktuell kurs är behörighetsgrundande för Psykologi GR (B), 30 hp.

Sammankomster

Undervisning samt examinationer sker vid Campus Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.