Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att du ska förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och nå insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer.

Kursen består av fyra moment: Introduktion till psykologi, Personlighetspsykologi, Kognitions- och inlärningspsykologi samt Socialpsykologi. För den som önskar läsa vidare mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde ger aktuell kurs en bra teoretisk grund att stå.

Aktuell kurs är behörighetsgrundande för Psykologi GR (B), 30 hp.

Sammankomster

Undervisning och examination sker på Campus i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...