Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i psykologisk teori. Du får också lära dig om hur du kan använda psykologisk kunskap i olika situationer. Kursen består av fyra moment: Introduktion till psykologi, Personlighetspsykologi, Kognitions- och inlärningspsykologi samt Socialpsykologi. Om du önskar läsa vidare mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde ger den här kursen en bra teoretisk grund att stå på. Aktuell kurs är behörighetsgrundande för Psykologi GR (B), 30 hp.
  • Start: Höstterminen 2020
  • Studieperiod: Vecka 36 - 2
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-P4641

Sista anmälan: 15 april 2020

Sammankomster

Undervisning och examination sker på Campus i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00