Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp

Spara favorit

Kursen introducerar dig i de historiska och teoretiska grunderna för KBT, liksom i olika KBT-inriktade synsätt, förklaringsmodeller och praktiska arbetsmetoder inom olika tillämpningsområden. En översikt av det vetenskapliga stödet för effekten av olika KBT-metoder ges och den beteendeorienterade psykologins roll vid (o)hälsa diskuteras.

Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi bedöms av Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet som behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

En frivillig sammankomst vid campus i Östersund vid tillräckligt många anmälda.

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe connect kan förekomma där headset och webbkamera krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.