Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i psykologisk teori, och nå insikter i hur psykologisk kunskap kan tillämpas i olika vardagssituationer. Kursen ger således en introduktion till psykologi som ämne och består av fyra moment: introduktion till psykologi, personlighetspsykologi, kognitions- och inlärningspsykologi samt socialpsykologi. För den som önskar läsa vidare mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde ger aktuell kurs en bra teoretisk grund att stå på inför kommande studier. Aktuell kurs är behörighetsgrundande för Psykologi GR (B), 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Salstentamen kan skrivas vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.
Varje delkurs avslutas med en salstentamen.

Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe connect (motsvarande) förekommer, där headset, webbkamera och en väl fungerade internetuppkoppling krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...