Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger dig bakgrunden till och definitioner av de vanligaste tillstånden och syndromen enligt DSM-5, samt redogöra för förklaringsmodeller och strategier för bedömning, analys och diagnosticering inom klinisk psykologi. Kursinnehållet omfattar även forskningsmetoder inom klinisk psykologi.

Aktuell kurs samläses med Psykologi GR (B), delkurs 2, klinisk psykologi, 7,5 hp (av 30 hp) och ger tillsammans med Psykologi GR (B), Metod I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi behörighet till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO
Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

En frivillig träff erbjuds och genomförs vid tillräckligt många intresseanmälningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.