Psykologi GR (A), Kognition- och inlärningspsykologi, 7,5 hp

Inom ramen för kursen får du lära dig om kognitionspsykologi och inlärningsteoretiska begrepp samt tillämpad beteendeanalys. Du kommer tillsammans med kurskamrater få utforma en empirisk studie samt presentera ditt förslag i rapportform. Aktuell kurs är en fortsättning på kurserna: Introduktion till psykologi, 7,5 hp och Personlighetspsykologi, 7,5 hp, och samläses med Psykologi A (GR), Grundkurs (delkurs 3), 30hp. Vilket innebär att du vid kursstart förväntas kunna skriva en rapport i enlighet med APA-manualen samt söka ut relevanta vetenskapliga artiklar.
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-P4571

Sista anmälan: 19 april 2022

Sammankomster

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle.

Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Om det i kursplanen för aktuell kurs anges att den examineras via tentamen, då kan salstentamen förekomma på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid Campus Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-09-25