Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger kunskap om ledarskapets betydelse, vad ledarskap innebär och hur det kan beskrivas och förstås utifrån olika teorier. Vidare lyfts arbetslivsinriktad coaching, vilket omfattar att motivera, ge stöd och att hjälpa den coachade att formulera och nå uppsatta mål. Coaching kan riktas till medarbetare såväl som ledare.

Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi, bedöms av avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet som behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe connect kan förekomma där headset och webbkamera krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.