Kursplan

Kursplan för Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Organizational Psychology: Effective Organizations, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PS107G
 • Ämne huvudområde: Psykologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Organisationspsykologi: Effektiva organisationer
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Medicin 40%
 • Ansvarig institution: Psykologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-09-07
 • Fastställd: 2016-09-27
 • Senast ändrad: 2016-09-27
 • Giltig fr.o.m: 2017-08-27

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur