Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp

Psychology Ba (A), Organizational Psychology: Effective Organizations, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS107G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Organisationspsykologi: Effektiva organisationer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-09-07
Fastställd: 2016-09-27
Senast ändrad: 2016-09-27
Giltig fr.o.m: 2017-08-27

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.