Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp

Spara favorit Skriv ut

Kursens syfte är att ge en introduktion till positiv psykologi samt skapa förståelse för hur kunskaper om friskfaktorer kan påverkar individens funktion, välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (B), Metod I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi bedöms av Avdelningen för psykologi vid Mittuniversitetet, som behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga fysiska träffar. Salstentamen kan skrivas vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.