Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en första inblick i psykologins spännande värld i form av att du får ta del av den vetenskapliga grunden till kända psykologiska begrepp och teorier.
Kursen ger en översikt av både vetenskapligt förhållningssätt, individperspektiv som; varseblivning, tankeprocesser, personlighet och utveckling och perspektiv på hur vi fungerar i grupp och samhälle.

Utöver psykologins grunder illustreras aktuell forskning med föreläsningar från forskare vid Mittuniversitetets psykologiavdelning.

Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i ämnet psykologi, alternativt kan den utgöra en breddning vid examen inom annat huvudområde.

Sammankomster

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle.

Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Om det i kursplanen för aktuell kurs anges att den examineras via tentamen, då kan salstentamen förekomma på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid campus i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...