Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en första inblick i psykologins spännande värld i form av att du får ta del av den vetenskapliga grunden till kända psykologiska begrepp och teorier. Kursen ger en översikt av både vetenskapligt förhållningssätt, individperspektiv som; varseblivning, tankeprocesser, personlighet och utveckling och perspektiv på hur vi fungerar i grupp och samhälle. Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i ämnet, men kan också utgöra en breddning inför annan examen. Utöver psykologins grunder illustreras aktuell forskning med föreläsningar från forskare vid Mittuniversitetet.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar vid campus.
Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. Obligatoriska webbaserade seminarium kan förekomma där headset och webbkamera krävs.
Vid tentamen skrivs den på någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...