Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger en första inblick i psykologins spännande värld i form av att du får ta del av den vetenskapliga grunden till kända psykologiska begrepp och teorier. Kursen ger en översikt av både vetenskapligt förhållningssätt, individperspektiv som; varseblivning, tankeprocesser, personlighet och utveckling och perspektiv på hur vi fungerar i grupp och samhälle. Kursen ger en bra förberedelse inför kommande studier i ämnet, men kan också utgöra en breddning inför annan examen. Utöver psykologins grunder illustreras aktuell forskning med föreläsningar från forskare vid Mittuniversitetet.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar vid campus.
Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. Obligatoriska webbaserade seminarium kan förekomma där headset och webbkamera krävs.
Vid tentamen skrivs den på någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.