Psykologi GR (A), Socialpsykologi, 7,5 hp

Inom ramen för kursen får du lära dig om människans samspel med sin sociala miljö, social kognition, attityder och fördomar, samt grupprocesser. Vidare kommer du tillsammans med din studiegrupp att få planera och genomföra en mindre socialpsykologisk studie, vilken presenteras skriftligt i form av en rapport/A-uppsats samt ventileras vid ett seminarium. Aktuell kurs är en fortsättning på kurserna: Introduktion till psykologi, 7,5 hp, Personlighetspsykologi, 7,5 hp samt Kognition- och inlärningspsykologi, 7,5 hp, och samläses med Psykologi A (GR), Grundkurs (delkurs 4), 30hp. Vilket innebär att du vid kursstart förväntas kunna söka ut relevanta vetenskapliga artiklar, har grundläggande kunskaper inom forskningsetisk och metod, samt kan skriva en vetenskaplig text i enlighet med APA-manualen.
  • Start: Höstterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-P4641

Sista anmälan: 19 april 2022

Sammankomster

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle. Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid Campus Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-09-25