Psykologi GR (A), Socialpsykologi, 7,5 hp

Inom ramen för kursen får du lära dig om människans samspel med sin sociala miljö, social kognition, attityder och fördomar, samt grupprocesser. Vidare kommer du tillsammans med din studiegrupp att få planera och genomföra en mindre socialpsykologisk studie, vilken presenteras skriftligt i form av en rapport/A-uppsats samt ventileras vid ett seminarium. Aktuell kurs ingår även i Psykologi GR (A), 30hp vilket innebär att du vid kursstart förväntas kunna söka ut relevanta vetenskapliga artiklar, har grundläggande kunskaper inom forskningsetik och metod, samt kan skriva en vetenskaplig text i enlighet med APA-manualen.

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4871

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2025

room Distans
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 14 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4110

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via digitala plattformar (ex. Moodle). Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Aktuell kurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid campus i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03