Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syftar till att ge kunskaper i ett strategiskt förhållningssätt till rekrytering och urval. Utöver det ges kunskaper i utveckling av medarbetare och prestation- och personbedömning. Målet är att du ska få förståelse för hur personalstrategin kopplat till organisationens verksamhetsstrategi och ledningsprocesser är relaterat till organisationens verksamhetsmål.

Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi är behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO
Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe connect kan förekomma där headset och webbkamera krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.