Psykologi GR (B), 30 hp

Spara favorit

Genom denna kurs får du möjlighet att ytterligare fördjupa dig inom ämnet psykologi. Denna kurs består av fyra delkurser om 7.5 hp vardera. Aktuell kurs, tillsammans med Psykologi GR (A), 30 hp är behörighetsgivande för Psykologi GR (C), 30 hp, och kan således ses som en naturlig del av ett kurspaket för en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO
Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Frivilliga träffar på Campus Östersund kan komma att erbjudas, och genomförs vid tillräckligt många intresseanmälningar.

Kursen har obligatoriska webbaserade seminarier via Adobe connect (motsvarande) där headset och webbkamera krävs.

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock eller introduktionsblock 30 hp, eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...