Kursen syftar till att ge dig kunskaper i forskningsmetodik som är relevant för psykologin. Du får också en inblick i några av psykologins centrala ämnesområden såsom arbetspsykologi, klinisk psykologi samt utvecklingspsykologi. Kursen utgör en breddning av de kunskaper som inhämtades via Psykologi GR (A), Basblock/Introduktionsblock, 30hp (eller motsvarande). Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (A), 30hp, ger behörighet för Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30hp, och är således en naturlig del i vägen mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.

Vårterminen 2021

roomDistans
  • Start: Vårterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 3 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Anmälningskod: MIU-P4640

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sammankomster

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle.

Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Salstentamen förekommer på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid campus i Östersund.

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock eller introduktionsblock 30 hp, eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00