Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp

I kursen lyfts teorier om stress och stressrelaterad ohälsa likväl som ledaren och den anställdas betydelse för att nå en hälsosammare arbetsplats. Vidare ges möjlighet att studera en organisation i praktiken och ge förslag på möjliga förbättringar för att nå en hälsosammare arbetsplats. Aktuell kurs ingår även i psykologi GR (B), 30hp.

Vårterminen 2024

room Distans
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 13 - 22
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4831

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via digitala plattformar (ex. Moodle). Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Aktuell kurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid campus i Östersund.

Behörighet

Minst 30 hp från kurs/kurser inrättade med psykologi som huvudområde/-ämne.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-10-01