Psykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen syfte är att ge en introduktion till olika psykologiska perspektiv och forskningsmetoder inom de arbetspsykologiska områdena: arbetsmotivation, attityder till arbete, föränderliga arbetsförhållanden, välbefinnande i den psykosociala arbetsmiljön, hälsofrämjande arbetsmiljö och personliga hälsoresurser på arbetsplatsen.

Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi bedöms som behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp. Aktuell kurs ges även inom Psykologi GR (B), 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe connect kan förekomma där headset och webbkamera krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.