Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet. Under kursen får du kunskaper om forskningsprocessens olika faser från frågeställning, design, och val av analys och tolkning av resultat. Kursen är framförallt orienterad mot designfrågor, val av metod utifrån frågeställning samt val av likväl som tillämpning av analysmetod utifrån metod och data.

Aktuell kurs ges även inom (och samläses med) Psykologi GR (B), Fortsättningskurs, 30hp, vari du vid kursstart förväntas kunna söka ut relevanta vetenskapliga artiklar och skriva en vetenskaplig text i enlighet med APA-manualens riktlinjer.

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4791

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2025

room Distans
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 4 - 13
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4080

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle.

Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Om det i kursplanen för aktuell kurs anges att den examineras via tentamen, då kan salstentamen förekomma på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid Campus Östersund.

Behörighet

Minst 30 hp från kurs/kurser inrättade med psykologi som huvudområde/ämne.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03