Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ska ge kunskaper om forskningsprocessens initiala steg, med betoning på övergången från frågeställningar och hypoteser till undersökning och prövning av hypoteser. Statistisk analysförmåga samt tillämpade färdigheter i användande av statistikprogram (SPSS) är en stor del av kursinnehållet. Vill du uppdatera dina kunskaper inom statistik kan kurslitteraturen läsas igenom före kursstart.

Aktuell kurs plus ytterligare 52,5 hp inom psykologi är behörighetsgrundande för Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp. Aktuell kurs ges även inom Psykologi GR (B), 30 hp.

Sammankomster

IT-distanskursen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO

Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen. Obligatoriska webbaserade seminarium via Adobe connect kan förekomma där headset och webbkamera krävs.

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock eller introduktionsblock 30 hp, eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...