Psykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp

Aktuell kurs ges även inom (och samläses med) Psykologi GR (B), Fortsättningskurs, 30hp, vari du vid kursstart förväntas kunna söka ut relevanta vetenskapliga artiklar och skriva en vetenskaplig text i enlighet med APA-manualens riktlinjer.

Höstterminen 2023

room Distans
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 45 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4881

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via digitala plattformar (ex. Moodle). Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Aktuell kurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid campus i Östersund.

Behörighet

Minst 30 hp från kurs/kurser inrättade med psykologi som huvudområde/ämne.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-29