Psykologi GR (B), Ledarskap och samtalsmetodik, 7,5 hp

Kursen ger dig kunskap om ledarens olika centrala roller, ledarens personlighet, karaktäristika och beteende samt ledarskapets betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse och organisationens utveckling. Vidare kommer du att få granska ledarskap i relation till genus, etik och mångfald. Inom ramen för kursen ingår praktisk tillämpning av samtalsmetodik vilket kan användas i det dagliga arbetet som ledare men även mot specifika problemområden.
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 45 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4481

Sista anmälan: 17 april 2023

Höstterminen 2024

room Distans
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 36 - 45
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4131

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle. Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid Campus Östersund.

Behörighet

Minst 30hp från kurs/kurser inrättade med psykologi som huvudområde/-ämne.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03