Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Psykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp

Psychology BA (B), Political Psychology, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS114G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Politisk Psykologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Medicin 40%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för psykologi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-06-08
Senast ändrad: 2017-06-20
Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Innehåll

Politisk psykologi syftar till att skapa förståelse för olika frågor som berör politiskt beteende från ett psykologiskt perspektiv.

Inom politisk psykologi studerar man hur människor gör politiska beslut med utgångspunkt i röstningsbeteenden samt identifierar sig med politiska partier. Politisk psykologi fokuserar på individuell nivå (attityder, värderingar, beslutsfattande, ideologi, personlighet) och rör sig sedan till den kollektiva nivån (grupp identitet, mobilisering, politiskt våld). Frågor som vilken roll personlighet spelar in i en politisk kontext, hur ledarskap och ideologi påverkar människor, hur människor upplever och tar in information, valbeteenden samt hur människor fattar gemensamma beslut är centrala delar i kursen. Politisk psykologi studerar även hur fördomar, diskriminering och attityder formas och påverkar en politisk diskurs. Andra delar som berörs inom kursen är psykologiska förklaringsmodeller för att förklara politisk terrorism, proteströrelser och hur/varför revolter uppstår.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Rätt till examination enligt denna kursplan gäller ett år från registrering på kursen.