Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Kursen ger dig kunskaper om utvecklingsrelaterade processer över livsspannet. Du får även lära dig om olika både äldre och nyare teoretiska infallsvinklar, diskutera grundläggande forskningsresultat samt vad dessa betyder i praktisk klinisk tillämpning.

Undervisningen har som mål att sammankoppla och integrera olika teorier för att skapa en bas för diskussioner om hur mänsklig utveckling kan gynnas eller hämmas.

Aktuell kurs ses som en fortsättning på Psykologi GR (A), Grundkurs, 30hp, och kursen samläses med delkurs 1 i Psykologi GR (B), Fortsättningskurs, 30 hp.

Höstterminen 2024

room Distans
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 45
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4081

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle.

Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Om det i kursplanen för aktuell kurs anges att den examineras via tentamen, då kan salstentamen förekomma på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Aktuell distanskurs har inga obligatoriska fysiska träffar vid Campus Östersund.

Behörighet

Minst 30 hp från kurs/kurser inrättade med psykologi som huvudområde/-ämne.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-03