Psykologi GR (B), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp

Spara favorit

Kursen ger dig kunskaper om utvecklingsrelaterade processer hos barn och ungdomar och tar upp olika både äldre och nyare teoretiska infallsvinklar, grundläggande forskningsresultat samt vad dessa betyder i praktisk klinisk tillämpning. Undervisningen mål är att sammankoppla och integrerar olika teorier för att skapa en bas för diskussioner om hur barns och ungdomars utveckling kan gynnas eller hämmas.

Aktuell kurs tillsammans med Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp, plus ytterligare 45 hp inom psykologi bedöms som behörighetsgivande till Psykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.