Psykologi GR (C), Självständigt arbete, 30 hp

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom psykologi, utveckla din observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats/självständigt arbete).

Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att i samråd med din handledare planera en studie, samla in data (till exempel via en enkät, intervju eller ett experiment) och sammanställa samt presentera ditt material.

Aktuell kurs är ett naturligt steg mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 22
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4841

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

I kursen ingår en obligatorisk träff vid Campus Östersund vari de vetenskapliga rapporterna ventileras.
Kursen examineras delvis via salstentamen. Du kan läsa mer om reglerna för salstentamen på annan ort via denna webbadress: www.miun.se/STAO. Plats bokas av studenten.
Då undervisning och delar av examination sker via digitala verktyg, krävs tillgång till väl fungerande internetuppkoppling, webbkamera samt headset.

Behörighet

Behörighetskrav om 60 hp från kurser inrättade med psykologi som huvudområde/huvudämne, var av minst 30 hp ska vara Psykologi GR (B) inklusive Forskningsmetod 7,5 hp, eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-24