Psykologi GR (C), Självständigt arbete, 30 hp

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom psykologi, utveckla din observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats/självständigt arbete).
Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att i samråd med din handledare planera en studie, samla in data (till exempel via en enkät, intervju eller ett experiment) och sammanställa samt presentera ditt material.
Aktuell kurs är ett naturligt steg mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.

Höstterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Höstterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 23
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4101

Sista anmälan: 15 april 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

För att kunna läsa kursen krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och examination sker via den webbaserade lärplattformen Moodle.

Vid distanskurser kan det förekomma grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Om det i kursplanen för aktuell kurs anges att den examineras via tentamen, då kan salstentamen förekomma på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Plats bokas av studenten.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Aktuell distanskurs har 1 avslutande obligatorisk fysisk träff vid Campus Östersund vari de självständiga arbetena ventileras.

Behörighet

Behörighetskrav om 60 hp från kurser inrättade med psykologi som huvudområde/huvudämne, var av minst 30 hp ska vara Psykologi GR (B) inklusive Forskningsmetod 7,5 hp, eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-02