Psykologi GR (C), Självständigt arbete, 30 hp

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom psykologi, utveckla din observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats/självständigt arbete). Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att i samråd med din handledare planera en studie, samla in data (till exempel via en enkät, intervju eller ett experiment) och sammanställa samt presentera ditt material. Aktuell kurs är ett naturligt steg mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.

Vårterminen 2022

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Vårterminen 2022
  • Studieperiod: Vecka 3 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Östersund
  • Anmälningskod: MIU-P4370

Sista anmälan: 15 oktober 2021

Sammankomster

I kursen ingår en obligatorisk träff vid Campus Östersund vari de vetenskapliga rapporterna ventileras.
Kursen examineras delvis via salstentamen. Du kan läsa mer om reglerna för salstentamen på annan ort via denna webbadress: www.miun.se/STAO. Plats bokas av studenten.
Då undervisning och delar av examination sker via digitala verktyg, krävs tillgång till väl fungerande internetuppkoppling, webbkamera samt headset.

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Psykologi GR (B) Tillämpningsblock 30 hp eller motsvarande, varav minst 7.5 hp forskningsmetod i psykologi (kvantitativ metod).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller