Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Spara favorit

I aktuell kurs ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom psykologi, utveckla observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats).

Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att i samråd med din handledare planera en studie, samla in data (till exempel via enkät, intervju eller ett experiment) och sammanställa samt presentera ditt material.

Aktuell kurs är ett naturligt steg mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.

Sammankomster

Vid anmälan till studieform campus sker undervisning samt examination vid Campus Östersund.

Vid anmälan till studieform distans ingår en obligatorisk träff vid Campus Östersund vari de vetenskapliga rapporterna ventileras.
För att kunna läsa kursen på distans krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och delar av examinationen sker via den webbaserade lärplattformen Moodle. Vid IT-distanskurser förekommer grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Om det i kursplanen för aktuell kurs anges att den examineras via tentamen, då kan salstentamen förekomma på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Psykologi GR (B) Tillämpningsblock 30 hp eller motsvarande, varav minst 7.5 hp forskningsmetod i psykologi (kvantitativ metod).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...