Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Spara favorit

I aktuell kurs ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom psykologi, utveckla observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats). Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att i samråd med din handledare planera en studie, samla in data (till exempel via enkät, intervju eller ett experiment) och sammanställa samt presentera ditt material.

Aktuell kurs kan ses som en del av flera kurser, för ansökan om en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.

Sammankomster

Vid studieform normal sker undervisning samt examination vid Campus Östersund.

Vid studieform distans ingår en obligatorisk träff vid Campus Östersund i syfte att ventilera uppsats, samt en skriftlig tentamina, vilken kan genomföras vid antingen Mittuniversitetets campusorter, annat universitet, ett lärcenter i Sverige eller utomlands vid till exempel en ambassad. Plats bokas av studenten.

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Psykologi GR (B) Tillämpningsblock 30 hp eller motsvarande, varav minst 7.5 hp forskningsmetod i psykologi (kvantitativ metod).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.