Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom psykologi, utveckla din observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats/självständigt arbete). Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att i samråd med din handledare planera en studie, samla in data (till exempel via en enkät, intervju eller ett experiment) och sammanställa samt presentera ditt material. Aktuell kurs är ett naturligt steg mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-P4300

Sista anmälan: 15 oktober 2020

 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska campus träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-P4320

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Sammankomster

Vid anmälan till studieform campus sker all undervisning samt examination vid Campus Östersund.

Vid anmälan till studieform distans ingår en obligatorisk träff vid Campus Östersund vari de vetenskapliga rapporterna ventileras.
För att kunna läsa kursen på distans krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och delar av examinationen sker via den webbaserade lärplattformen Moodle.
Vid distanskurser förekommer grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.
Salstentamen förekommer även vid studieform distans, och kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands.
Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Psykologi GR (B) Tillämpningsblock 30 hp eller motsvarande, varav minst 7.5 hp forskningsmetod i psykologi (kvantitativ metod).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00