Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

I aktuell kurs ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom psykologi, utveckla observations- och analytiska förmåga samt få erfarenhet av att genomföra ett mindre projekt i form av en vetenskaplig studie (C-uppsats). Du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att i samråd med din handledare planera en studie, samla in data (till exempel via enkät, intervju eller ett experiment) och sammanställa samt presentera ditt material. Aktuell kurs är ett naturligt steg mot en kandidatexamen med psykologi som huvudområde.
 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 4 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-P4400

Sista anmälan: 15 oktober 2019

 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 4 - 23
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-P4170

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 22
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Anmälningskod: MIU-P4300

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Vårterminen 2021

roomDistans, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 3 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 1
 • Anmälningskod: MIU-P4320

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Sammankomster

Vid anmälan till studieform campus sker undervisning samt examination vid Campus Östersund.

Vid anmälan till studieform distans ingår en obligatorisk träff vid Campus Östersund vari de vetenskapliga rapporterna ventileras.
För att kunna läsa kursen på distans krävs tillgång till internetuppkoppling, detta utifrån att undervisning och delar av examinationen sker via den webbaserade lärplattformen Moodle. Vid IT-distanskurser förekommer grupparbeten och/eller webbaserade seminarium, vari webbkamera och headset kan komma att behövas.

Om det i kursplanen för aktuell kurs anges att den examineras via tentamen, då kan salstentamen förekomma på kursen. Salstentamen kan skrivas vid Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet via denna webbadress: www.miun.se/STAO

Behörighet

Psykologi GR (A) Basblock 30 hp samt Psykologi GR (B) Tillämpningsblock 30 hp eller motsvarande, varav minst 7.5 hp forskningsmetod i psykologi (kvantitativ metod).

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00