Socialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp

Kursen bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studier i socialt arbete på grundnivå. Kursen ger fördjupade kunskaper om tillämpningen av kvalitativa och kvantitativa metoder i forskning inom det sociala arbetets forskningsfält.

För studenter som redan har en socionomexamen innebär ytterligare 30 hp på avancerad nivå,
inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, att kraven för en magisterexamen i socialt arbete vid
Mittuniversitetet är uppfyllda

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
  • Start: Vårterminen 2024
  • Studieperiod: Vecka 8 - 12
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 2
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4030

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans med några fysiska träffar på campus Östersund.

Behörighet

Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende - eller samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig avancerade nivån i socialt arbete
eller 180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-22