Socialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp

Kursen bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studier i socialt arbete på grundnivå och ger fördjupade kunskaper om aktuell forskning i socialt arbete. Kursens syfte är att studenten ska kunna söka, sammanställa, redovisa och kritiskt granska forskning och vetenskaplig litteratur som belyser ett område relevant för ämnet socialt arbete. För studenter som redan har en socionomexamen innebär ytterligare 30 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, att kraven för en magisterexamen i socialt arbete vid Mittuniversitetet är uppfyllda
 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 7
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4300

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 7
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 2
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4020

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans.

Behörighet

Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende - eller samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den avancerade nivån i socialt arbete
eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46(0)10-1428000

Sidan uppdaterades 2023-02-07