Socialt arbete AV, Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp | miun.se

Socialt arbete AV, Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av handledning av såväl yrkesverksamma socionomer som socionomstudenter under handledd fältförlagd utbildning. Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper och kritiska perspektiv på organisation, ledarskap, handledning och handledningsmetodik och deltagarna tränas i att tillämpa teorier som rör bemötande, kommunikation och förändringsarbete i socialt arbete. Du ges tillfälle att i färdighetsövningar träna på olika kreativa metoder för att öka din professionella kompetens kring såväl grupphandledning som individuell handledning.
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4021

Sista anmälan: 19 april 2022

Höstterminen 2023

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 1
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4151

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

I mitten av terminen anordnas en campusförlagd dag där deltagarna tränar kreativa handledningsmetoder. Kursen består i övrigt av självständiga studier. Tillgång till dator är ett krav då kommunikation sker via ett internetbaserat kommunikationssystem, där även vissa föreläsningar ingår.

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-11-30