Socialt arbete AV, Handledningsmetodik och kritiska perspektiv i socialt arbete, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av handledning av såväl yrkesverksamma socionomer som socionomstudenter under handledd fältförlagd utbildning. Kursen ger fördjupade teoretiska kunskaper och kritiska perspektiv på organisation, ledarskap, handledning och handledningsmetodik och deltagarna tränas i att tillämpa teorier som rör bemötande, kommunikation och förändringsarbete i socialt arbete. Du ges tillfälle att i färdighetsövningar träna på olika kreativa metoder för att öka din professionella kompetens kring såväl grupphandledning som individuell handledning.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: 1
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Östersund
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4151

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

I mitten av terminen anordnas en campusförlagd dag där deltagarna tränar kreativa handledningsmetoder. Denna fysiska träff är obligatorisk, en av kursens examinerande seminarier äger rum under denna dag. Kursen består i övrigt av självständiga studier. Tillgång till dator är ett krav då kommunikation sker via ett internetbaserat kommunikationssystem, där även vissa föreläsningar ingår.

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-24