Socialt arbete AV, Praktikhandledning, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Praktikhandledning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur man handleder socionomstudenter under praktik. Den syftar till att ge fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor i handledning av studenter. Du ges tillfälle att i färdighetsövningar öka din professionella kompetens kring att handleda socionomstudenter.

Höstterminen 2021

roomDistans, Östersund
  • Start: Höstterminen 2021
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Ort: Östersund
  • Obligatoriska campus träffar: 1
  • Anmälningskod: MIU-P4461

Sista anmälan: 15 april 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

I mitten av terminen anordnas en campusförlagd dag där deltagarna tränar kreativa handledningsmetoder. Kursen består i övrigt av självständiga studier. Tillgång till dator är ett krav då kommunikation sker via ett internetbaserat kommunikationssystem, där även vissa föreläsningar ingår.

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00