Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 15 hp

Syftet med kursen är att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter centrala för vetenskapligt tänkande och vetenskaplig kunskapsproduktion genom att självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete med relevans för socialt arbete.

För studenter som redan har en socionomexamen innebär ytterligare 30 hp på avancerad nivå,
inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, att kraven för en magisterexamen i socialt arbete vid
Mittuniversitetet är uppfyllda

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 13 - 22
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: 2
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4050

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2025

room Distans
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieperiod: Vecka 14 - 23
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4420

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Kursen ges på huvudsakligen på distans, med undantag för ett par fysiska träffar på campus Östersund.

Behörighet

Kandidatexamen i socialt arbete
eller
Kandidatexamen med 90 hp i annat beteende - samhällsvetenskapligt ämne där kursinnehållet i examen möjliggör för studenter att tillgodogöra sig den avancerade nivån i socialt arbete eller
180 hp förvärvat inom socionomprogrammet på Mittuniversitetet, där 15 hp ska vara självständigt arbete.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-09