Socialt arbete GR (A), Globalisering, migration, nyanlända flyktingar och socialt arbete, 7,5 hp

Syftet med kursen är du ska tillägna sig kunskaper om globalisering, migrationen av nyanlända flyktingar och deras livsvillkor och förutsättningar i syfte att befrämja deras aktiva deltagande i integrationsprocessen. Kursen tar upp de nya migrationsprocesserna till Europa och de utmaningar den ökade migrationen av nya grupper inklusive ensamkommande barn- och ungdomar innebär för socialt arbete. Syftet med kursen är att du ska tillägna sig professionella färdigheter att arbeta med dessa grupper och befrämja deras integration i det nya samhället.
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieperiod: Vecka 36 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 4
 • Anmälningskod: MIU-P4301

Sista anmälan: 15 april 2020

Se kursplanen

Höstterminen 2021

roomDistans, Östersund
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieperiod: Vecka 35 - 2
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 25%
 • Ort: Östersund
 • Obligatoriska träffar: 4
 • Anmälningskod: MIU-P4451

Sista anmälan: 15 april 2021

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Sammankomster

Distanskursen erbjuder fysiska träffar och obligatoriska fysiska träffar förekommer. De obligatoriska träffarna består av föreläsningar, seminarier och färdighetsövningar där kursdeltagarna ges möjlighet till interaktion, utbyte av erfarenheter och reflektion i mindre grupper.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Frågor om kursen

Frågor om kursen

+46 (0)10-142 80 00