Socialt arbete GR (A), Globalisering, migration och ensamkommande flyktingbarn, 7,5 hp

Spara favorit

Syftet med kursen är att du som studerande ska tillägna dig kunskaper om migrationen av ensamkommande flyktingbarn och deras livsvillkor och rättsliga förutsättningar i syfte att befrämja dessa barn och ungdomars aktiva deltagande i integrationsprocessen. Kursen tar upp de nya migrationsprocesserna till Europa och de utmaningar den ökande migrationen av ensamkommande barn och ungdomar innebär för socialt arbete.

Sammankomster

Distanskursen erbjuder fysiska träffar och obligatoriska fysiska träffar förekommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg och högskoleprov. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 50 procent och högskoleprov 50 procent.