Socialt arbete GR (A), Globalisering, transnationell migration och socialt arbete, 7,5 hp

Kursen syftar till att du ska tillägna dig kunskaper om globalisering, transnationell migration och migranters livsvillkor och förutsättningar för ett aktivt deltagande i integrationsprocessen. Den belyser samtida migration till Sverige och Europa och de utmaningar den ökade migrationen av nya grupper innebär för socialt arbete. Kursen syftar även till att du ska tillägna dig färdigheter för att arbeta med olika grupper av migranter för att stödja deras välfärd och integration i det nya samhället.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 44
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4491

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen ges digitalt på distans. Obligatoriska digitala träffar förekommer. Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar där kursdeltagarna ges möjlighet till interaktion, utbyte av erfarenheter och reflektion i mindre grupper.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-25