Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Socialt arbete GR (B), Socialt arbete och hållbarhet, 7,5 hp

Social Work Ba (B), Social work and Sustainability, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SA075G
Ämne huvudområde: Socialt arbete
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Socialt arbete och hållbarhet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2019-02-14
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Behörighet

För tillträde till kursen krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 76,5 hp. Av dessa 76,5 hp skall 22,5 hp utgöra Handledd fältförlagt utbildning (handledd studiepraktik).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ingår i programmet Socionomutbildning, 210 hp, termin 5.