Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Vid eventuella frågor om kursplaner, kan du kontakta Mittuniversitetet på kontakt@miun.se.
Här hittar du en lista på alla kursplaner.

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Ny sökning