Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Elektroteknik GR (A), Digitalteknik med PLC, 7,5 hp

Electrical Engineering BA (A), Digital Electronics with PLC, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: ET071G
Ämne huvudområde: Elektroteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Digitalteknik med PLC
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Elektronikkonstruktion
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2011-03-04
Fastställd: 2011-03-17
Senast ändrad: 2015-03-30
Giltig fr.o.m: 2015-01-19

Syfte

Kursen ger dig grundläggande färdigheter i användning av PLC-system. Du får lära dig hur man använder utvecklingssystem och programmerar PLC och använder dem tillsammans med PID-regulatorer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
- beskriva olika typer av digitala logiska system, hur de fungerar och var de används,
- definiera grundläggande logiska operationer och dess motsvarande logiska grindar,
- använda booleska algebrans räknelagar,
- konstruera enkla sekventiella system,
- beskriva ett PLC-system, dess koppling till industriella processer,
- designa och implementera ett PLC-system utifrån en given specifikation,
- visa kopplingen mellan PLC system och PID regulatorer.

Innehåll

Digitala arkitekturer
Grundläggande logik
Digitala komponenter, kombinatoriska och sekventiella
PLC, möjligheter och begränsningar
Design med PLC system
PLC med PID-regulatorer

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik C.
Eller:
Matematik 3b / 3c
(OB 4)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsinsatsen för hela kursen omfattar normalt 200 timmar. Kursen ges på distansform med webbaserat undervisningsmaterial. Laborationer görs i form av datorsimuleringar på den egna datorn.

Kursen innefattar en fysisk träff för redovisning av fungerande projekt.

Handledning kan ske på svenska eller engelska.

Examination

2.0 hp, L107: Laborationer med skriftlig rapport
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, P107: Projekt, fungerande konstruktion och muntlig redovisning
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, T107: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Lars-Hugo Hemert
Titel: Digitala kretsar
Upplaga: 3
Förlag: Studentlitteratur AB
Kommentar: Det går bra med senare upplaga av angiven kurslitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Hans Berger
Titel: Automating with SIMATIC S7-300 inside TIA Portal
Upplaga: 1
Förlag: Publicis Publishing
Kommentar: Det går bra med senare upplaga av angiven kurslitteratur

Övrig information

När kursen ges som distanskurs krävs egen dator och tillgång till Internet via bredband. Laborationerna kräver också tillgång till dator med operativsystem Windows Professional och rättigheter att installera programvara.