Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp

Computer Science BA (A), Introduction to Data and Computers, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DV001G
 • Ämne huvudområde: Datavetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Datorer och data från grunden
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-05-15
 • Senast ändrad: 2017-06-19
 • Giltig fr.o.m: 2017-07-01

Syfte

Kursen avmystifierar datorn genom att förklara hur en dator är uppbyggd, hur den rent principiellt arbetar.
Och ger dig grundläggande kunskaper om persondatorers användning i tekniska och administrativa sammanhang, operativsystem, grafiska användargränssnitt (Windows), ord-, kalkyl-, och databasbehandling, datorkommunikation samt informationssökning.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- beskriva principerna för nätverk och datakommunikation,
- lista olika principer för datalagring,
- lista olika operativsystem och filhanteringssystem,
- beskriva datorers uppbyggnad och funktion,
- tillämpa grundläggande facktermer för att kommunicera med experter inom området,
- använda flera vanligt förekommande programvaror.

Innehåll

Grundläggande datakunskaper
Göra fungerande kalkylmodeller och statistikhantering med hjälp av kalkylprogram
Datorsystems uppbyggnad
Bygga en hemsida
Informationssökning med hjälp av Internet
Kommunikation
IT-rätt, PUL
Datasäkerhet, virusskydd
Talsystem

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan samlingar. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att tillämpas. Kursarbetets omfattning uppskattas till ca 200 timmar.

Examination

I101: Inlämningsuppgifter 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I201: Inlämningsuppgifter 2, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I301: Inlämningsuppgifter 3, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I401: Inlämningsuppgifter 4, 0,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, I107: Inlämningsuppgifter 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, I207: Inlämningsuppgifter 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, I307: Inlämningsuppgifter 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Inlämningsuppgift 4 bygger på tidigare inlämningsuppgifter och ger kursens slutbetyg. Efter att inlämningsuppgifter 1-3 är inlämnade och godkända erhålls ett preliminärt betyg för kursen med betyg C, D eller E. Beroende på ambition kan inlämningsuppgift 4 vara trivial.

0.0 hp, I407: Inlämningsuppgift 4
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Ingen gemensam formell kursbok. I kursmiljön ges förslag på resurser, exempelvis olika webbplatser.