Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik, 7,5 hp

Political Science BA (A), Scandinavian Politics, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK035G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Skandinavisk politik
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2011-01-25
 • Senast ändrad: 2018-03-21
 • Giltig fr.o.m: 2018-08-31

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till Skandinavisk politik och koppla skandinavisk politik till den Europeiska unionen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för grundläggande frågor som rör skandinavisk politik
- redogöra för grundläggande empiriska rön och forskning inom skandinavisk politik,
- analysera den samtida utvecklingen av skandinavisk politik, baserad på teorier och empiriska resultat inom forskningsområdet.

Innehåll

Kursen fokuserar på den Skandinaviska politiska historien, och det politiska systemets funktion och organisation samt betydelsen av politiska partier och intressegrupper. Problem relaterade till genomförandet av demokrati och välfärdsstat kommer också att betonas tillsammans med den Europeiska integrationen och offentlig förvaltning.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

1000: Skandinavisk politik, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom skriftlig tentamen, PM och seminarieuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Einhorn, Eric S. & John Logue
 • Titel: Modern Welfare States - Scandinavian Politics and Policy in the Global Age
 • Ort: Westport, Conn.
 • Upplaga: Latest edition
 • Förlag: Praeger
 • Författare/red: Larsson, Torbjörn & Henry Bäck
 • Titel: Governing and Governance in Sweden
 • Ort: Lund
 • Upplaga: Latest edition.
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be added.

Sidan uppdaterades 2022-07-14