Datateknik GR (B), ASP.NET med C#, 7,5 hp | miun.se

Datateknik GR (B), ASP.NET med C#, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datateknik GR (B), ASP.NET med C#, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), ASP.NET with C#, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT102G
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): ASP.NET med C#
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-06-20
 • Senast ändrad: 2019-11-15
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-01

Syfte

I denna kurs lär du dig att skapa databas-drivna webbaserade system baserade på ASP.net MVC, Entity framework, C#, Visual Studio och SQL-server.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du kunna
- designa och implementera relationsdatabaser samt utveckla databasdrivna system baserat på ASP.NET,
- formulera tekniska kravspecifikationer vid systemutveckling,
- använda moderna och ingenjörsmässiga metoder för utveckling av webbaserade system och vid problemlösning.

Innehåll

- ASP.net Core MVC
- Entity framework
- Praktisk användning av C#.net för att skapa webb-applikationer
- Visual Studio
- Tillämpningar med SQL
- SQL server

Behörighet

En B från gymnasiet samt Datateknik GR (A), 30 hp, inkluderande 15 hp programmering i något av språken C++, Java eller C# och 7,5 hp databaser/datalagring.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter samt ett avslutande projektarbete.

Webbaserad distanskurs utan samlingar
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform.
Handledning ges via den aktuella undervisningsplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via e-postkorrespondens, telefon eller diskussionsgrupper.
Redovisning av laborationer och projekt sker via kursens lärplattform.

Examination

L107: Laboration 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L207: Laboration 2, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

L307: Laboration 3, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P107: Projekt med rapport, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1.5 hp, L107: Laboration 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L207: Laboration 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, L307: Laboration 3
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, P107: Projekt med rapport
Betyg: Godkänd eller Underkänd

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Adam Freeman
 • Titel: Pro ASP.NET Core MVC
 • Upplaga: 7:e eller senare
 • Förlag: Apress
 • Kommentar: Senaste upplagan bör motsvara nuvarande version av Core.
Obligatoriskt litteratur finns tillgänglig i aktuellt LMS

Sidan uppdaterades 2022-07-14