Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Under en period kan det därför hända att informationen skiljer sig mellan webb-version av kursplan och pdf-version av kursplan.

 

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Kursplan för Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 15 hp

Industrial Design BA (A), Design of Packages Easy to Handle, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IU101G
 • Ämne huvudområde: Industridesign
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Design av lätthanterliga förpackningar
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Design 100%
 • Ansvarig institution: Design
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2011-12-01
 • Fastställd: 2012-10-22
 • Senast ändrad: 2019-12-05
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-20

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla den studerandes förståelse för och färdigheter i att
designa lätthanterliga förpackningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande
- kunna beskriva varför man ska designa lätthanterliga förpackningar
- kunna beskriva designprocess och verktyg för att skapa lätthanterliga förpackningar
- kunna mäta om en förpackning är lätt att hantera
- visa hur handens funktion påverkar hur förpackningar hanteras
- visa hur förpackningar kommunicerar
- kunna utvärdera problem och skapa lätthanterliga förpackningar i olika material

Innehåll

- Varför du ska designa lätthanterliga förpackningar.
- Hur du skapar lätthanterliga förpackningar.
- Hur du vet om en förpackning är lätt att hantera.
- Hur förpackningar hanteras.
- Hur förpackningar kommunicerar.
- Problem och lösningar för att skapa lätthanterliga förpackningar i olika material.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Den här kursen vänder sig till alla som har inflytande på hur förpackningar till dagligvaror och läkemedel utformas. I kursen får du förståelse för hur en förpacknings utformning påverkar kundens möjlighet att tolka och hantera den.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av videobaserade föreläsningar med tillämpningsuppgifter. Undervisningen sker helt på distans.

Kursen kan ges på engelska. Aktuellt språk framgår av kurstillfället.

Examination

I100: Skriftlig inlämningsuppgift: Design för alla inom området lätthanterliga förpackningar, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S200: Skriftlig inlämningsuppgift; Hur förpackningar hanteras och kommunicerar, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S300: Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Plastfilm och påsförpackningar, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S400: Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Glasförpackningar och flaskor, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S500: Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Plastaskar och blisterförpackningar, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S600: Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Kartonger för torra och flytande varor, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S700: Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Metallförpackningar, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S800: Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Medicin och barnsäkra förpackningar, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S900: Slutuppgift: Design av en lätthanterlig förpackning., 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0 hp, Skriftlig inlämningsuppgift; Design för Alla inom området lätthanterliga förpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0 hp, Skriftlig inlämningsuppgift; Hur förpackningar hanteras och kommunicerar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Plastfilm och påsförpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Glasförpackningar och flaskor
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Plastaskar och blisterförpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.0 hp, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Kartong (torra och flytande varor)
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0 hp, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Metallförpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2.0hp, Skriftlig inlämningsuppgift med illustrationer; Medicin & barnsäkra förpackningar
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, Slutuppgift: Design av en lätthanterlig förpackning
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A – E är Godkänt, Fx och F är underkänt.


Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Lena Lorentzen
 • Titel: Öppna dig! : handbok i design av lätthanterliga förpackningar
 • Förlag: Sweden for All
 • Upplaga: Senaste upplagan