Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Ljudproduktion GR (A), Introduktion till podcasting, 7,5 hp

Sound Production BA (A), Introduction to Podcasting, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: LP010G
 • Ämne huvudområde: Ljudproduktion
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till podcasting
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Elektronikkonstruktion
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2021-04-09
 • Fastställd: 2021-04-09
 • Senast ändrad: 2021-04-09
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-09

Syfte

Vill du utveckla ditt ljudberättande? Denna kurs är inriktad på introduktion till ljudproduktion för det snabbt spridande fenomenet podcasting. Vi kommer att dyka in i dramaturgi, ljudgestaltning, mixning och inspelning, för att ge dig en välrundad introduktion till dramatiserad podcasting.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för och applicera grundläggande akustik, mikrofonteknik och effekter/filter i en podcastproduktion
- Redogöra för grundläggande terminologi inom ljudproduktion
- Strukturera en berättelse för podcasting
- Planera och självständigt utföra ett podcastprojekt

Innehåll

- Grundläggande genomgång inom ljudteknik: akustiska signaler, mikrofoner, mixerbord, högtalare
- Inspelning och redigering i DAW (Digital Audio Workstation)
- Ljudberättande: dramaturgi, ljudanalys
- Strukturera en berättelse: så att den håller ihop från början till slut. Vi tittar också kort på hur ett manus arrangeras.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av flexibla föreläsningar.

Examination

2001: Självständigt podcastingprojekt, med muntlig och skriftlig redovisning, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2002: Skriftlig analys av ett podcastavsnitt, Skriftlig inlämningsuppgift, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kräver att studenten har tillgång till inspelnings- och redigeringsutrustning med minst 1 mikrofon. USB-mikrofon är okej.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rib Davis
 • Titel: Creating Compelling Characters for Film, TV, Theatre and Radio
 • Förlag: Bloomsbury Academic
 • Upplaga: 2nd edition
Samt eventuellt annat fritt material, som finns i läroplattformen.