Grafisk design GR (A), Typografi och form för webb, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Grafisk design GR (A), Typografi och form för webb, 7,5 hp

Graphic Design BA (A), Typography and Layout for Internet Publishing, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: GD008G
 • Ämne huvudområde: Grafisk design
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Typografi och form för webb
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Design 100%
 • Ansvarig institution: Design
 • Fastställd: 2008-05-19
 • Senast ändrad: 2020-06-01
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till att skapa en medvetenhet om grundläggande typografi och läslighet för skärm samt introducera praktiskt designarbete.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva och tillämpa grundläggande praxis för typografi, layout och läslighet för webb
- Beskriva och tillämpa regler för html och css
- producera en individuell webbplats som illustrerar läslighet visuellt.
- redovisa grunderna i den kreativa processen

Innehåll

Kursen belyser:
- grundläggande praxis för typografi, layout och läslighet för webb
- praktiskt layoutarbete i html och css
- grunden i den kreativa processen

Behörighet

Webbutveckling I, 7.5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Webbaserad distanskurs utan fysiska träffar.
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad lärplattform. Handledning ges via den aktuella lärplattformen.

Examination

P101: Praktisk webbuppgift, CSS, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P200: Praktisk webbuppgift, mall, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

P300: Praktisk webbuppgift, layout, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P401: Praktisk webbuppgift, bra/dålig webbplats, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

R101: Muntlig redovisning, malluppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T100: Digital tentamen, typografi, 1,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

I examinationsuppgifterna bedöms typografi och layout, arbetets idéhöjd, genomförande och slutresultat.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hellmark, Christer
 • Titel: Typografisk handbok
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Ordfront Förlag AB
 • Författare/red: Krug Steve
 • Titel: Don´t make me think
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson Education (us)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Bringhurst, Robert
 • Titel: The elements of typographic style
 • Upplaga: Upplaga 3, 2005
 • Förlag: Hartley & Marks

Kompendium tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-07-14