Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Engelska GR (C), Amerikansk litteratur: Myt och identitet, 7,5 hp

English BA (C), American Literature: Myth and Identity, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: EN033G
 • Ämne huvudområde: Engelska
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Amerikansk litteratur: Myt och identitet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-09-08
 • Fastställd: 2021-02-15
 • Senast ändrad: 2021-02-15
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursen börjar från 1800-talet och sträcker sig in i nutiden för att överväga viktiga ögonblick av litterära och konstnärliga rörelser inom den amerikanska litteraturen. Det kommer att fokusera på hur dessa ögonblick och trender har sammanfallit med social, politisk och historisk utveckling som varit avgörande för bildandet av amerikansk identitet, liksom dess omgivande mytologier. Texter kommer från en mängd olika litterära, konstnärliga och tematiska kluster för att fånga den mångfald som format fältet av konstnärliga genrer och perspektiv.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse för ett urval av paradigm som spänner sig över olika genrer av amerikansk litteratur inom sitt sammanhang (socialt, politiskt, historiskt, geografiskt).
- kritiskt redogöra för denna förståelse i lämplig akademisk stil som en del av kursens skriftliga bedömning och engagera sig i ytterligare forskningsmaterial efter behov.

Innehåll

Under kursen läses och diskuteras litteratur och material som är relevanta för kursens teman och fallstudier.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs: Engelska GR (A), 30 hp samt minst 22,5 hp från Engelska GR (B), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Distansform, seminariebaserad undervisning. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

2101: Del 1, 100%, Inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Brooks, Gwendolyn
 • Titel: A Street in Bronzeville
 • Upplaga: Any edition
 • Författare/red: Fuller, Margaret
 • Titel: Woman in the Nineteenth Century
 • Upplaga: Any edition
 • Författare/red: Gorman, Amanda
 • Titel: "The Hill We Climb"
 • Upplaga: Any edition
 • Författare/red: O'Hara, Frank
 • Titel: Meditations in an Emergency
 • Upplaga: Any edition
 • Författare/red: Williams, Tennessee
 • Titel: A Streetcar Named Desire
 • Upplaga: Any edition